Kontakt oss: Tlf 66 84 78 00 / mail@interpersonell.no
Kontakt oss: Tlf 66 84 78 00 / mail@interpersonell.no

Våre Tjenester

Utleie av fagpersonell

I tett dialog med kunden utarbeider vi en kravspesifikasjon som fanger opp behov og indikerer oppstartsdato og varighet for oppdraget. Denne spesifikasjonen danner grunnlaget for søk blant nye og eksisterende vikarer.

Sammen med våre samarbeidspartnere i Polen, jobber vi så fram aktuelle søkere som gjennomgår omfattende intervjuer for å avdekke om kompetanse og egnethet er i samsvar med kundens krav.Kompetansebevis, sveisesertifikater o.l. sjekkes mot utsteder for å sikre gyldighet. Aktuelle kandidater må framlegge to referanser fra tidligere arbeidsforhold slik at vi kan sikre at kompetanse og erfaring er i henhold til CV og svar avgitt i intervju.

Avhengig av type stilling vil det kreves avleggelse av fagprøver. Eksempelvis vil et krav om utøvelse av en spesiell sveiseteknikk, eller jobb med en krevende metallegering, kreve at kandidater testes i akkurat dette hos et samarbeidende sveiseinstitutt.

I forkant av oppstart vil våre samarbeidspartnere i Polen informere om de praktiske krav og utfordringer som arbeid i Norge fører med seg. Nyansatte får alltid en gjennomgang av selskapets HMS-rutiner, i tillegg til grundig informasjon om jobben de skal utføre.

Etter endt oppdrag forsøker vi alltid å få en evaluering av hvordan vikaren har fungert i bedriften. Dette er av stor betydning for å kunne levere optimalt ved neste anledning.

Utleie Sveisere

InterPersonell leier ut sveisere/ platearbeidere til oppdrag over hele landet. Oppdragsgivere spenner fra mekaniske verksteder og produksjonsbedrifter til offshore-industri og bygg- og anleggsvirksomhet.

Utleie Rørleggere

InterPersonell har siden starten i 2006 levert rørleggere i alle kategorier. Vi har en stor stall av kvalifiserte rørleggere som er godt kjente med norske regler og arbeidsmetoder.

Utleie Fagarbeidere

InterPersonell leier ut også jevnlig andre typer fagarbeidere som industrimalere, snekkere og tømrere, mekanikere, betongarbeidere m.m. Ikke så rent sjelden overgår vi forventningene til nye kunder. 

Ta kontakt med en av våre ansatte

Edel Wegner Fossum

Admin/Regnskap
edel@interpersonell.no

Mobil: +47 977 00 779
Kontor: +47 66 84 78 00

Einar-Arnt Hansen

Prosjekt/admin
einar@interpersonell.no

Mobil: +47 454 63 210
Kontor: +47 66 84 78 00

Kim Angerman

Salgssjef/Partner
angerman@interpersonell.no

Mobil: +47 930 55 844
Kontor: +47 66 84 78 00

Interpersonell

Roger Hansen

Daglig leder
hansen@interpersonell.no

Kontor: +47 66 84 78 00